Privacy beleid ooker

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ooker verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Ooker, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Ooker verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor jouw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke functionaris
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de penningmeester van Ooker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37114546.
  De penningmeester is bereikbaar via penningmeester@ooker.nl.
 2. Welke gegevens verwerkt Ooker en voor welk doel

2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door Ooker verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht;
 2. adresgegevens en eventueel een postadres;
 3. telefoonnummers, e-mailadres en bankrekeningnummer;
 4. foto’s van optredens.

2.2   Ooker verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. jouw naam, adres, telefoonnummers en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van Ooker;
 2. om de onderlinge communicatie tussen de leden te bevorderen mailt Ooker de ledenlijst naar alle leden. Op deze lijst staan de NAW gegevens, de telefoonnummers en het e-mailadres;
 3. jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren van de contributie en eventuele andere bijdragen en voor het uitbetalen van ingediende declaraties;
 4. foto’s van optredens kunnen worden geplaatst op Facebook en de website van Ooker.

2.3   Jouw naam en e-mail adres worden na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van Ooker en je uit te nodigen voor concerten.

 

 1. Bewaartermijnen
  Ooker verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal zeven jaar na afloop van dit lidmaatschap.
  Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd, met uitzondering van het
  e-mailadres. Dit blijft op de mailinglijst voor oud-leden, totdat je aangeeft hier niet langer prijs op te stellen (opt-out).
 2. Beveiligingsmaatregelen en verwerking

4.1   Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Ooker passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   De feitelijke verwerking van de persoonsgegevens gebeurt door de administrateur van Ooker. Deze valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten

5.1   Via de penningmeester van Ooker kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Ooker zal dit verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de penningmeester.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Ooker je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuur van Ooker, via bestuur@ooker.nl.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen eveneens worden gericht aan het bestuur.

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Ooker bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.