Bestuur

Het bestuur van Ooker bestaat uit:

Voorzitter

Emmy Ooms

e-mail

Secretaris

Wilma van Niekerk

e-mail

Penningmeester

Marit Voordenberg

e-mail

Dirigent

Tanja Gardner

e-mail

Ooker is ingeschreven in het verenigingenregister
van de Kamer van Koophandel te Hoorn 
onder nummer  37114546

IBAN: NL15 RABO 0103 6289 59